Mijn favorieten

Disclaimer

Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.besteprijsmakelaars.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
 

Gebruik van informatie

BestePrijsmakelaars streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat BestePrijsmakelaars niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. BestePrijsmakalaars aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen BestePrijsmakelaars en de gebruiker van de website ontstaan.
 

Derde partijen

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. BestePrijsmakelaars heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. BestePrijsmakelaars aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.
 

Intellectuele eigendomsrechten

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van BestePrijsmakelaars en haar partners (fotografen en illustratoren) gezamenlijk en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Alle publicaties en uitingen van BestePrijsmakelaars zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat BestePrijsmakelaars en haar partners daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
 

Cookies

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze website maken wij gebruik van cookies. Dat zijn digitale technieken die informatie verzamelen en gebruiken. De website wordt daardoor makkelijker in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. Ook kunnen wij dankzij cookies zien hoe vaak de site - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment eenvoudig verwijderen. Via de browser, veelal via de knop instellingen kunt u de cookies verwijderen. Lees in de handleiding van uw browser hierover meer.